banner
banner

SURAT SIARAN / MAKLUMAN EOPERASI

1. PENEMPATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DG41 BAGI SEKOLAH RENDAH BIL 2/2018

2. PENEMPATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DG41 BAGI SEKOLAH MENENGAH BIL 2/2018

3. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ABM(P) 2019 BAHAGIAN

4. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ABM(P) 2019 JPN

5. PENYEDIAAN PERMOHONAN ABM(P) TAHUN 2019

6. PENETAPAN PROSEDUR PENGEMASKINIAN & VERIFIKASI DATA GURU DALAM MODUL PENGURUSAN GURU (EOPERASI) 2018

7. SURAT TAGGING GURU DLP

8. PROSEDUR PENETAPAN JENIS GURU POOL

10. PRINSIP PENGIRAAN KEPERLUAN GURU HAK SEKOLAH